Asignaturas DIVERSIFICACIÓN 4º ESO ( Edificio Loinazpe)

 

Ikasle guztientzat derrigorrezkoak diren ikasgaiak /   Asignaturas obligatorias para todo el alumnado:

Arloak/ Asignaturas

Orduak/ Horas

Hizkuntza Gizarte Esparrua /                Ámbito Lingüístico y Social

9

Zientzia Teknologia Esparrua /              Ámbito Científico Tecnológico

9

Ingelesa / Inglés

3

Gorputz Hezkuntza / Educación Física

2

Etika

1

Plastika / Musika / Frantsesa / Informatika

3

Erlijioa /HAEE/Erlijioen Historia

1

Tutoretza / Tutoría

2

 

Guztira

Total           30

 

Ikasturte honetako 27 ordu derrigorrezkoak dira eta beste 3ak aukerakoak.                                                                   En este curso  se dedican 27 horas a asignaturas obligatorias. Las otras 3 a optativas.