Profesorado DIVERSIFICACIÓN 4 ( Edificio Loinazpe)

RAKASLERIA / PROFESORADO DIBER 4 

 

HIZKUNTZA ETA GIZARTE ESPARRUA

 

4A

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL

 

 

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA ESPARRUA

 

4A

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

 

INGELESA

 

4A

INGLÉS

 

 

PLASTIKA

 

4A

PLÁSTICA

 

 

GORPUTZ HEZIKETA

 

4A

EDUCACIÓN FÍSICA

 

 

ERLIJIOA/ HAEE/ERLG. HISTR.

 

4A

RELIGIÓN / ATENCIÓN EDUCATIVA/Hª RELIGIONES

 

ETIKA

 

 

4A

ÉTICA

 

INFORMATIKA

 

 

4A

INFORMÁTICA

 

 

MUSIKA

 

4A

MÚSICA

 

 

TUTOREAK

 

4A

TUTORES

 

ORIENTATZAILEA

 

4A

ORIENTADORA