DBH- LOINAZPE EGOITZA
IRAKASLERIA / PROFESORADO
 
EUSKARA 
 
3A,3C, 3D,3E
3B
EUSKARA
GAZTELANIA
 
3D, 3E
3A, 3B, 3C
LENGUA CASTELLANA
INGELESA
 
3C, 3D, 3E
3A-3B
INGLÉS
MATEMATIKA
 
3A,3B,3C
3D-3E
MATEMÁTICAS
GIZARTE
 
3B
3A
3E, 3C,3D,3E
SOCIALES
GORPUTZ HEZIKETA
 
3C,3D
3A, 3B,3E
EDUCACIÓN FÍSICA
ERLIJIOA/ HAEE/ ERLIJIOEN HISTORIA
 
3A,3B,3C,3D,3E
RELIGIÓN / ATENCIÓN EDUCATIVA/ Hª RELIGIONES
FRANTSESA
 
3A,3B,3C,3D,3E
FRANCÉS
INFORMATIKA
 
3A,3B,3C,3D,3E
INFORMÁTICA
ASMAKIZUN ETA MAKINEN TAILERRA
 
3A,3B,3C,3D,3E
TALLER DE MÁQUINAS E INVENTOS
NATUR ZIENTZIAK
 
3E
3A,3C,,3D,
3B
CIENCIAS NATURALES
PLASTIKA
 
3A,3B,3D,3E
3C
PLÁSTICA
MUSIKA
 
3A
3B, 3E
3C,3D
 
IKUSENTZUNEZKO ETA KOMUNIKAZIO TAILERRA
 
3A,3B,3C,3D,3E
T. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
TEKNOLOGIA
 
3A,3B,3C,3E
3D
TECNOLOGÍA
P.T.
 
3D
P.T.
HIZKUNTZA INDARTZEKO IRAKASLEA
 
3A,3B,3C,3D,3E
REFUERZO DEL EUSKARA
ORIENTATZAILEA
 
3A,3B,3C,3D,3E
ORIENTADORA
 
 

 

 
 
 
 
DBH- ALKARTASUNA EGOITZA
IRAKASLERIA / PROFESORADO
 
EUSKARA 
 
3A,3B
EUSKARA
GAZTELANIA
 
3A,3B 
LENGUA CASTELLANA
INGELESA
 
3A,3B
INGLÉS
MATEMATIKA
 
3A,3B
MATEMÁTICAS
GIZARTE
 
3A, 3B
SOCIALES
GORPUTZ HEZIKETA
 
3A, 3B 
EDUCACIÓN FÍSICA
ERLIJIOA/ HAEE/ ERLIJIOEN HISTORIA
 
3A, 3B 
RELIGIÓN / ATENCIÓN EDUCATIVA/ Hª RELIGIONES
FRANTSESA
 
3A, 3B 
FRANCÉS
INFORMATIKA
 
3A, 3B 
INFORMÁTICA
ZIENTZIA IKERKETEI HURBILKETA
 
3A ,3B 
APROXIMACIÓN A LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
NATUR ZIENTZIAK
 
3A, 3B
CIENCIAS NATURALES
PLASTIKA
 
3A ,3B
PLÁSTICA
MUSIKA
 
3A ,3B 
MÚSICA
TEKNOLOGIA
 
3A ,3B 
TECNOLOGÍA
P.T.
 
3A ,3B 
P.T.
HIZKUNTZA INDARTZEKO IRAKASLEA
 
3A ,3B 
REFUERZO DEL EUSKARA
ORIENTATZAILEA
 
3A ,3B 
ORIENTADOR