Dibertsifikazioa DBH3 ( Loinazpe egoitza)

 

 

 

GURASO ETA TUTOREAREN ARTEKO HARREMANA

 

1-Semearen edo alabaren eskola martxari dagozkion gaiak direnean, tutorearekin edo delako arloko irakaslearekin:

 

-Gurasoen ekimenez, ikasturteko edozein momentutan, telefonoz edo aurrez aurreko elkarrizketa eskatuz.

 

-Tutorearen edo arlo jakin bateko irakaslearen ekimenez, beharrezkotzat hartzen dutenean, telefonoz edo

aurrez aurre egindako elkarrizketa. Tutorearen ekimenez, 1. eta 3. ebaluaketa pasa ondoren, taldeko

ikasle guztien gurasoek banan banan hartuz. 2. ebaluazioaren ondoren, tutoreak erabakiko du zein

ikasleren gurasoei deitu.

 

Tutoreak astero ordu bat dauka gurasoen kontsultak, telefonoz nahiz aurrez aurrekoak, hartzeko.

 

2-Jangelari, garraioari, kirol eskolarrari,... dagozkien kontsultak direnean, Zuzendaritzara jo.

 

 

 

DBH- LOINAZPE EGOITZA

TUTOREA ETA HARRERA ORDUAK - TUTOR/A Y HORARIO DE RECEPCIÓN

 

TALDEA/ GRUPO

IRAKASLEA/PROFESOR-A

ORDUTEGIA/ HORARIO

3. Dibertsifikazioa

Idoia Beloki / Onintza M.

Asteartea 10:30/11:30 Martes